Videregående innhold

Vi samarbeider om oppfølgingen av den enkelte elev.Vi har enkeltsamtaler, gruppesamtaler og undervisning for elever på alle trinn, ut fra behov. Vi deltar på foreldremøte, og “åpen skole” samt har informasjon til russen. Vi tilbyr meningokokkvaksine hvert år. Vaksinen må bestilles til elever på VG1 og VG2. VG3 elever får den gratis. Vi har samtaler […]

Barne & Ungdomsskolen innhold

Skolestartsamtale for alle som begynner i 1.klasseDette innebærer en helsesamtale med helsesykepleier for å opprette kontakt med barn og foresatte. Skape mulighet for råd og veiledning, samt fange opp eventuelle forhold som trenger oppfølging. Gruppetilbud Skolehelsetjenesten kan tilby ulike gruppeundervisninger og opplegg som passer til utfordringer på skolen. Et eksempel på gruppetilbud er grupper for […]

Skolehelsetjenesten innhold

Formålet med skolehelsetjenesten Formålet med skolehelsetjenesten er å fremme elevenes fysiske og psykiske helse, forebygge sykdom og skade, samt bidra til gode miljømessige forhold. Alle barn og unge har krav på skolehelsetjeneste ved den skolen de går på. Elevene følges opp etter et fast program utarbeidet av Helsedirektoratet, hvor vaksinering, helseundersøkelser, undervisning og veiledning, både […]