Besøkshjem søkes! – Barnevernet Nordstrand

Nordstrand barneverntjeneste søker besøkshjem til barn i alle aldere – Et besøkshjem er en person, par eller familie med en stabil livssituasjon som tar imot et barn eller søskenpar. Omfanget tilpasses det enkelte barnets behov og kan variere fra noen timer på dagtid, en eller flere helger i måneden eller evt. ferier. Besøkshjem er ment […]

Kurs for småbarnsforeldre

PÅMELDING: Send mail til: grethe.foss@bns.oslo.kom-mune.no Eller ring Nordstrand helsestasjon, telefon : 23 49 50 60/ 926 00 457 Vær vennlig å oppgi:  Navn på dere begge to … Telefonnummer og bostedsadresse… Mailadresser … Barnets fødselsdato…

Videregående innhold

Vi samarbeider om oppfølgingen av den enkelte elev.Vi har enkeltsamtaler, gruppesamtaler og undervisning for elever på alle trinn, ut fra behov. Vi deltar på foreldremøte, og “åpen skole” samt har informasjon til russen. Vi tilbyr meningokokkvaksine hvert år. Vaksinen må bestilles til elever på VG1 og VG2. VG3 elever får den gratis. Vi har samtaler […]

Barne & Ungdomsskolen innhold

Skolestartsamtale for alle som begynner i 1.klasseDette innebærer en helsesamtale med helsesykepleier for å opprette kontakt med barn og foresatte. Skape mulighet for råd og veiledning, samt fange opp eventuelle forhold som trenger oppfølging. Gruppetilbud Skolehelsetjenesten kan tilby ulike gruppeundervisninger og opplegg som passer til utfordringer på skolen. Et eksempel på gruppetilbud er grupper for […]

Tilskudd til inkludering av barn og unge 2023

barnehjernevernet

Bufdir vil informere søkere og søkerorganisasjoner om at tilskuddsordningen “Tilskudd til inkludering av barn og unge” nå er kunngjort for 2023 og at søknadsskjemaet er publisert. Under følger mer informasjon om søknadsordningen. Selve utlysningen finner dere HER. Søknadsfristen for 2023 er 18. november 2022  Det anbefales at alle leser den nye forskriften og veilederen nøye. Den nye forskriften om tilskudd […]

Frokostmøte 1. desember

NAV logo

NAV Nordstrand har gleden av å invitere alle butikksjefer i bydelen til frokostmøte onsdag 1.desember kl. 08.00-09.15. Adressen vår er: Cecilie Thoresens vei 1. HVA KAN NAV GJØRE FOR DERE? Enkel frokostbuffe, kaffe og te. Program:08.00: Mingling, og servering. 08.30: Velkommen og innlegg.09.00: Avslutning v/enhetsleder Hanne Sommerfelt Påmelding til: Markedsrådgiver Nancy M. Myrvang innen 29. november. […]

Ungdomsrådets fjerde kafédialog vel gjennomført

Onsdag 3. november 2021 gjennomførte Nordstrand Ungdomsråd (NUR) sin fjerde kafédialog, der ungdom fra hele bydelen ble invitert med inn for å si sin mening. 22 ungdom representert fra 5 ulike ungdoms- og videregående skoler deltok.   NUR består av ni ungdommer fra ulike deler av bydelen, og møtes syv ganger i året for å diskutere politiske saker som er relevante for ungdom, behandle […]

Skolehelsetjenesten innhold

Formålet med skolehelsetjenesten Formålet med skolehelsetjenesten er å fremme elevenes fysiske og psykiske helse, forebygge sykdom og skade, samt bidra til gode miljømessige forhold. Alle barn og unge har krav på skolehelsetjeneste ved den skolen de går på. Elevene følges opp etter et fast program utarbeidet av Helsedirektoratet, hvor vaksinering, helseundersøkelser, undervisning og veiledning, både […]

#30 Utekontakten i bydelen

Ukens bydelsprat har folkehelsekonsulenten Christoffer Holseter med seg Anna Opland Stenersen fra utekontakten i Bydel Nordstrand. Her får vi et sammendrag av det viktige forebyggende arbeidet utekontakten gjør og hva det betyr for alle ungdommer i bydelen,. I tillegg får vi høre hvordan pandemien har påvirket arbeidet ute i feltet.