Helseveiviseren er lansert i Bydel Nordstrand

Verken vår innbygger “Tim” eller ansatte i Oslo kommune kjenner godt nok til hvilke forebyggende lavterskel-tjenester kommunen har. Dette fører til at hjelpen ofte kommer for sent, han får feil tjeneste, eller får ikke tilbud om en tjeneste i det hele tatt. Helseveiviseren er et digitalt verktøy på Oslo kommunes nettsider der du beskriver hva […]

Er du redd for å falle eller har du falt?

De fleste fall skjer i hjemmet, og tall fra 2019 viser at over 90.000 personer ble behandlet for sykehus etter fallskader i eller i nærheten av bolig. (sykepleien.no) I videoen under forteller ergoterapaut Jolanda hvordan du kan unngå fall, og hvordan du kan få hjelp dersom du er redd for å falle, eller har falt.https://youtu.be/txevN-xq7c0 […]