Bydel Nordstrand lyser nå ut 1 million i frivillighetsmidler

En gang i året lyses det ut midler for å legge til rette for frivillig aktivitet i bydelen. Bydelsutvalget har vedtatt at bydelen i 2022 skal dele ut 1 000 000 kroner til lag og foreninger som skaper aktivitet til glede for bydelens befolkning. Dette er en dobling av potten fra i fjor og vi […]

Kurs for småbarnsforeldre

PÅMELDING: Send mail til: grethe.foss@bns.oslo.kom-mune.no Eller ring Nordstrand helsestasjon, telefon : 23 49 50 60/ 926 00 457 Vær vennlig å oppgi:  Navn på dere begge to … Telefonnummer og bostedsadresse… Mailadresser … Barnets fødselsdato…

Utvikling i bydelen: Tilbakeblikk 2021

I denne uken i utvikling i bydelen, har ass. bydelsdirektør Vildgun Jakobsen med seg bydelsdirektør Tore Arild Molstad Andresen for å ta et tilbakeblikk på flere av utviklingene i de ulike tjenestene som er gjort i året 2021

Utvikling i bydelen: 25, 40 og 50 års-Jubilanter

Ass. Bydelsdirektør Vildgun Jakobsen tar med seg HR-sjef Liv Unni Andersen i Utvikling fra Bydel Nordstrand og trekker frem medarbeidere som har jobbet i over 25 og 40 og 50 år i oslo kommune.

Utvikling i bydel Nordstrand: VR-briller

I denne uken av utvikling i bydelen med ass. bydelsdirektør Vildgun Jakobsen i spissen. er det en gjeng samlet i Hamar, direkte inne på Sykehuset innlandet. Tema blir erfaringene fra besøk på sykehuset innlandet og presentasjon av bruk av VR briller.

Videregående innhold

Vi samarbeider om oppfølgingen av den enkelte elev.Vi har enkelt samtaler, gruppesamtaler og undervisning for elever på alle trinn, ut fra behov. Vi har russeinformasjon, deltar på foreldremøte, og “åpen skole”. Vi tilbyr meningokokkvaksine hvert år. Vaksinen må bestilles til elever på VG1 og VG2. VG3 elever får den gratis. Vi har samtaler med elever, […]

Barne & Ungdomsskolen innhold

Skolestartsamtale for alle som begynner i 1.klasseDette innebærer en helsesamtale med helsesykepleier for å opprette kontakt med barn og foresatte. Skape mulighet for råd og veiledning, samt fange opp eventuelle forhold som trenger oppfølging. Gruppetilbud Skolehelsetjenesten kan tilby ulike gruppeundervisninger og opplegg som passer til utfordringer på skolen. Et eksempel på gruppetilbud er grupper for […]

Utvikling i bydelen: VR-briller

I denne uken starter vi med utvikling i bydelen. ass. Bydelsdirektør Vildgun Jakobsen har med seg teamleder Kjell Skrefsrud og de har med Stig Rustad fra Lenovo der de snakker om Anskaffelse av VR-briller som skal brukes i opplæring/kompetanseheving av innbyggerbehov.

Tilskudd til inkludering av barn og unge 2022

barnehjernevernet

Bufdir vil informere søkere og søkerorganisasjoner om at tilskuddsordningen “Tilskudd til inkludering av barn og unge” nå er kunngjort for 2022 og at søknadsskjemaet er publisert. Under følger mer informasjon om søknadsordningen. Selve utlysningen finner dere HER. Søknadsfristen er 17. desember 2021. Det anbefales at alle leser den nye forskriften og veilederen nøye. Den nye forskriften om tilskudd til inkludering av […]

Frokostmøte 1. desember

NAV logo

NAV Nordstrand har gleden av å invitere alle butikksjefer i bydelen til frokostmøte onsdag 1.desember kl. 08.00-09.15. Adressen vår er: Cecilie Thoresens vei 1. HVA KAN NAV GJØRE FOR DERE? Enkel frokostbuffe, kaffe og te. Program:08.00: Mingling, og servering. 08.30: Velkommen og innlegg.09.00: Avslutning v/enhetsleder Hanne Sommerfelt Påmelding til: Markedsrådgiver Nancy M. Myrvang innen 29. november. […]