Utvikling i Bydel Nordstrand – Spillbasert opplæring

Jurist Asgeir Grongstad tar med seg Spesialkonsulent Hayat Akhsay, HR-rådgiver Urszula Sokolowska og Frank Gøran Johnsen fra avdeling tilrettelagte tjenester og psykisk helse for å snakke om bydelens prosjekt med spillbasert opplæring. Prosjektet tar utgangspunkt i en app som ansatte kan bruke for å gjennomgå realistiske simuleringer av deres arbeidssituasjon. De kan her opptjene poeng […]

Utvikling i Bydel Nordstrand – Office 365

I ukens utgave om utviklingsarbeidet i Bydel Nordstrand tar Assisterende Bydelsdirektør Vildgun Jakobsen med seg Odd Magne Stenhaug fra avdeling Utvikling og organisasjon, og Vilde Svendsrud fra avdeling Mestring og omsorg på en gjennomgang av Office 365 i Oslo kommune og Bydel Nordstrand. De forteller om opplæring av ansatte og bruk av verktøyene som er […]

Helseveiviseren forklart

https://www.youtube.com/watch?v=PGNBFafdD4g Assisterende bydelsdirektør tar med seg Spesialkonsulent Steinar Knutsen, Spesialkonsulent Hayat Akhsay og Seksjonleder Torill Sætha på en gjennomgang av helseveiviseren som nylig er lansert i Bydel Nordstrand.

Helseveiviseren er lansert i Bydel Nordstrand

Verken vår innbygger «Tim» eller ansatte i Oslo kommune kjenner godt nok til hvilke forebyggende lavterskel-tjenester kommunen har. Dette fører til at hjelpen ofte kommer for sent, han får feil tjeneste, eller får ikke tilbud om en tjeneste i det hele tatt. Helseveiviseren er et digitalt verktøy på Oslo kommunes nettsider der du beskriver hva […]

Oversikt over lag og foreninger

Etter ønske fra innbyggere, har vi utarbeidet en oversikt over lag og foreninger, som vi håper mange vil ha nytte av. Savner du din forening/ditt lag på listen? Ta kontant med oss via epost: medvirkning@bns.oslo.kommune.no