Ønsker du å holde innlegg i åpen halvtime i et politisk møte? (møterunde juni 2023)

Fugleperspektiv av bydelshuset

Nå er det klart for den siste politiske møterunde i Bydel Nordstrand før sommeren. Det skal gjennomføres følgende møter i råd, fagkomiteer og i bydelsutvalget: Møtet i ungdomsrådet gjennomføres fysisk på Lambertseter fritidsklubb. De andre møtene gjennomføres fysisk på bydelshuset i Langbølgen 1. Alle møtene innledes med åpen halvtime. Vi tilrettelegger for deg som ønsker […]

Ønsker du å holde innlegg i åpen halvtime i et politisk møte? (møterunde mai 2023)

Nå er det klart for årets tredje politiske møterunde i Bydel Nordstrand. Det skal gjennomføres følgende møter i råd, fagkomiteer og i bydelsutvalget: Møtet i ungdomsrådet gjennomføres fysisk på Lambertseter fritidsklubb. De andre møtene gjennomføres fysisk på bydelshuset i Langbølgen 1. Alle møtene innledes med åpen halvtime. Vi tilrettelegger for deg som ønsker å komme […]

Høring om navnsetting av plass ved Nordseter gård

Bydel Nordstrand har mottatt henvendelse fra Søndre Aker Historielag som foreslår å navnsette en plass ved Nordseter gård etter Samuel Steinmann. Plassen som er foreslått navnsatt er avmerket på kartet. Søndre Aker Historielag foreslår å navnsette plassen Samuel Steinmanns plass. Bakgrunnsinformasjon Samuel Steinmann var født 24.08.1923 og døde 01.05.2015. Han vokste opp på Nordstrand og […]

Bymiljøetaten ber om innspill til prioriteringsprosessen for trafikksikkerhetstiltak 2024 – Bydel Nordstrand

Bydelen har mottatt en henvendelse fra Bymiljøetaten der bydelen bes om å samle inn innspill til prioriteringsprosessen for trafikksikkerhetstiltak 2024. Bymiljøetaten ønsker en kortfattet beskrivelse av trafikksikkerhetsutfordringen, inkludert nøyaktig adresse/punkt utfordringen gjelder. Det er ikke nødvendig å komme med forslag til hva som kan være egnet tiltak, det vil Bymiljøetaten gjøre ut fra beskrivelsen. Det […]

Ønsker du å holde innlegg i åpen halvtime i et politisk møte? (møterunde mars 2023)

Nå er det klart for årets andre politiske møterunde i Bydel Nordstrand. Det skal gjennomføres følgende møter i råd, fagkomiteer og i bydelsutvalget: Møtet i ungdomsrådet gjennomføres fysisk på Lambertseter fritidsklubb. De andre møtene gjennomføres fysisk på bydelshuset i Langbølgen 1. Alle møtene innledes med åpen halvtime. Vi tilrettelegger for deg som ønsker å komme […]

Ønsker du å holde innlegg i åpen halvtime i et politisk møte? (møterunde februar 2023)

Nå er det klart for årets første politiske møterunde i Bydel Nordstrand. Det skal gjennomføres følgende møter i råd, fagkomiteer og i bydelsutvalget: Møtet i ungdomsrådet gjennomføres fysisk på Lambertseter fritidsklubb. De andre møtene gjennomføres fysisk på bydelshuset i Langbølgen 1. Alle møtene innledes med åpen halvtime. Vi tilrettelegger for deg som ønsker å komme […]

Ønsker du å holde innlegg i åpen halvtime i et politisk møte? (møterunde desember 2022)

Nå er det klart for årets siste politiske møterunde i Bydel Nordstrand. Det skal gjennomføres følgende møter i råd, fagkomiteer og i bydelsutvalget: Møtet i ungdomsrådet gjennomføres fysisk på Lambertseter fritidsklubb. De andre møtene gjennomføres fysisk på bydelshuset i Langbølgen 1. Alle møtene innledes med åpen halvtime. Vi tilrettelegger for deg som ønsker å komme […]