Ønsker du å holde innlegg i åpen halvtime i et politisk møte? (møterunde desember 2022)

Nå er det klart for årets siste politiske møterunde i Bydel Nordstrand. Det skal gjennomføres følgende møter i råd, fagkomiteer og i bydelsutvalget: Møtet i ungdomsrådet gjennomføres fysisk på Lambertseter fritidsklubb. De andre møtene gjennomføres fysisk på bydelshuset i Langbølgen 1. Alle møtene innledes med åpen halvtime. Vi tilrettelegger for deg som ønsker å komme […]

Vi skal forske på sosial velferdsteknologi!

Sammen med forskere fra OsloMet skal Mestring og omsorg undersøke om kommunikasjonsverktøyet Komp kan bidra til økt trygghet og sosial kontakt for hjemmeboende eldre med hjelp fra hjemmetjenesten. Forskningsprosjektet har fått navnet “BoVEL: Bo lenger hjemme med sosial velferdsteknologi”. Målgruppen er personer bosatt i en av bydelene, som er eldre enn 66 år, hadde vedtak […]

Frivilligheten hedres på Frivillighetens dag

I frivillighetens år ønsker vi å hedre innsatsen som lag, foreninger og ildsjeler gjør i bydelen vår med å invitere til fest på frivillighetens dag 5. desember. Hvem kommer? Jo, selvsagt representanter fra frivilligheten som vi skal hedre denne kvelden.Konferansier er Lasse Heimdal, generalsekretær i Kirkens SOS, Bydelsutvalgets leder Knut Falchenberg og bydelsdirektør Tore Andresen […]

Behov for utleieboliger til flyktninger, og påmelding til informasjonsmøte

Bydel Nordstrand skal bosette 195 flyktninger i år, hvorav 115 er nå bosatt. Vi har høstet mange erfaringer fra bosettingen i vår, og har rigget oss godt å kunne ta imot de resterende 80 flyktningene som skal bosettes i 2022. For at bydelen skal lykkes med bosettingen trenger vi tilgang på utleieboliger. Hvis du selv […]

Strandryddeuka 9. – 18. september – et Signalarrangement i Frivillighetens år

Strandryddeuka er Norges største kollektive dugnad for rydding av søppel i naturen. Arrangementet er i regi av Hold Norge Rent og alle kan delta, uansett hvor du er og hvem du er. Alt fra store til små ryddeaksjoner er viktige bidrag. For mer informasjon, se: https://holdnorgerent.no/strandryddeuka Ta med familie, venner, kolleger, naboer eller andre som […]

Besøkshjem søkes! – Barnevernet Nordstrand

Nordstrand barneverntjeneste søker besøkshjem til barn i alle aldere – Et besøkshjem er en person, par eller familie med en stabil livssituasjon som tar imot et barn eller søskenpar. Omfanget tilpasses det enkelte barnets behov og kan variere fra noen timer på dagtid, en eller flere helger i måneden eller evt. ferier. Besøkshjem er ment […]