Vurdering og refleksjon-innhold

Rammeplanen beskriver at barnehagen jevnlig skal vurdere det pedagogiske arbeidet og egen praksis. Hovedformålet er å sikre at alle barn får et tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. Vurderingsarbeidet skal bygge på felles refleksjoner over det pedagogiske arbeidet som hele personalgruppen er involvert i. Barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske […]