Talespråk-innhold

Barn må sikres at det legges til rette for at alle får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som et kommunikasjonsmiddel, som redskap for egne tanker og for å uttrykke egne meninger og følelser. Språket er en inngangsport til læring og erfaring og utvikles og fordypes i samspill. «Arbeid med omsorg, danning, lek, […]