Støttende kommunikasjon-innhold

Alle mennesker trenger et språk for å kunne utvikle, uttrykke og gjøre seg forstått. De som ikke har talespråk som er tilstrekkelig i kommunikasjonen med andre vil kunne få en stryket mulighet til å kommunisere med omverden ved å bruke alternativ og supplerende kommunikasjon, forkortet ASK.  Med støttende kommunikasjon/ASK menes bl.a. visuell støtte som håndtegn, […]