Leke- og språkmiljø-meny

Ressurser Skjema Nettsider Podcast Pedagogisk fagsenter Oslo standarder Barnehageloven Rammeplan for barnehagen Handlingsplan for et godt psykososialt barnehagemiljø

Leke- og språkmiljø-innhold

Sprellkort-Skole-rap Å gi barn tilgang til språk og kommunikasjon er en av de viktigste oppgavene vi har i barnehagen. Språk er en del av et hele, og tilegnes gjennom opplevelser er i samhandling med andre. På denne måten blir ordene knyttet til erfaringer, opplevelser og følelser. Leken har en sentral plass i barns liv og har […]

Inkluderende praksis – innhold

En inkluderende praksis handler i stor grad om verdier, barnesyn, syn på læring og evnen til å reflektere over og utfordre egen praksis.  «Vi skal ha en barnehage og skole som gir muligheter for alle barn og unge – uavhengig av sosial, kulturell og språklige bakgrunn, kjønn, kognitive og fysiske forskjeller. Det krever inkluderende fellesskap […]

Leke- og språkmiljø-innhold

BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats) skal bidra til at barn, unge og familiene deres får nødvendig hjelp så tidlig som mulig. Dette gjelder særlig for familier det er knyttet bekymringer til. BTI er en organisasjonsmodell. Den er laget for å bedre samhandlingen mellom de ulike kommunale tjenestene som jobber med utsatte barn og unge.Modellen har tre […]

Skjemaer

Skjemaer for nedlastning Henvendelsesskjema til pedagogisk fagsenter Last ned Henvisning til PPT – Bydel Nordstrand Last ned Mal IOP Last ned Pedagogisk-rapport-Støttepunkter IOP Last ned Støttepunkter IOP Last ned Samtykkeskjema Samtykke til tverrfaglig samarbeid og Stafettlogg Last ned Informasjonsskriv om Stafettlogg til foresatte Last ned Uroskjema A Skjema for  planlegge/forutsi utfallet av å ta opp […]

Barnehage-podcast

Tidligvakt – podcast Barnehageprat- podcast Barnehagemegafonen – podcast Barnehagemiljø – podcast Mellomrommet Perspektiver på barnehagefaglige fenomener   

Barnehage-nettsider

UIS – Filiorum. Senter for barnehageforskning OsloVikenBarnehager – Regional ordning for lokal barnehagebasert kompetanseutvikling – Oslo og Viken Statped – læringsressurser Frambu – senter for sjeldne diagnoser UiS – Livsmestring – ressursside Unicef – Ressursside