Leke- og språkmiljø-innhold

Sprellkort-Skole-rap Å gi barn tilgang til språk og kommunikasjon er en av de viktigste oppgavene vi har i barnehagen. Språk er en del av et hele, og tilegnes gjennom opplevelser er i samhandling med andre. På denne måten blir ordene knyttet til erfaringer, opplevelser og følelser. Leken har en sentral plass i barns liv og har […]

Leke- og språkmiljø-innhold

BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats) skal bidra til at barn, unge og familiene deres får nødvendig hjelp så tidlig som mulig. Dette gjelder særlig for familier det er knyttet bekymringer til. BTI er en organisasjonsmodell. Den er laget for å bedre samhandlingen mellom de ulike kommunale tjenestene som jobber med utsatte barn og unge.Modellen har tre […]