Inkluderende praksis – innhold

En inkluderende praksis handler i stor grad om verdier, barnesyn, syn på læring og evnen til å reflektere over og utfordre egen praksis.  «Vi skal ha en barnehage og skole som gir muligheter for alle barn og unge – uavhengig av sosial, kulturell og språklige bakgrunn, kjønn, kognitive og fysiske forskjeller. Det krever inkluderende fellesskap […]