Hjelpemidler og verktøy-innhold

Noen barn vil ha behov for hjelpemidler en kortere eller lengere periode.  Dette kan være hjelpemidler som er egenproduserte eller hjelpemidler man kan søke på gjennom hjelpemiddelsentralen. Hjelpemidler og tilrettelegging – NAV Hjelpemidler for kommunikasjon