Helhetlig tilnærming til fagområdene-innhold

 «Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i barnehagealder, og skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse. Barnehagen skal se fagområdene i sammenheng, og alle fagområdene skal være en gjennomgående del av barnehagens innhold.» (Rammeplan for barnehagen, 2017). Når vi planlegger den pedagogiske virksomheten i barnehagen er denne helhetlige […]