Talespråk-meny

Ressurser Skjema Nettsider Podcast Pedagogisk fagsenter Oslo standarder Barnehageloven Rammeplan for barnehagen Handlingsplan for et godt psykososialt barnehagemiljø

Talespråk-innhold

Barn må sikres at det legges til rette for at alle får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som et kommunikasjonsmiddel, som redskap for egne tanker og for å uttrykke egne meninger og følelser. Språket er en inngangsport til læring og erfaring og utvikles og fordypes i samspill. «Arbeid med omsorg, danning, lek, […]

Hjelpemidler og verktøy-meny

Ressurser Skjema Nettsider Podcast Pedagogisk fagsenter Oslo standarder Barnehageloven Rammeplan for barnehagen Handlingsplan for et godt psykososialt barnehagemiljø

Hjelpemidler og verktøy-innhold

Noen barn vil ha behov for hjelpemidler en kortere eller lengere periode.  Dette kan være hjelpemidler som er egenproduserte eller hjelpemidler man kan søke på gjennom hjelpemiddelsentralen. Hjelpemidler og tilrettelegging – NAV Hjelpemidler for kommunikasjon

Støttende kommunikasjon-meny

Ressurser Skjema Nettsider Podcast Pedagogisk fagsenter Oslo standarder Barnehageloven Rammeplan for barnehagen Handlingsplan for et godt psykososialt barnehagemiljø

Støttende kommunikasjon-innhold

Alle mennesker trenger et språk for å kunne utvikle, uttrykke og gjøre seg forstått. De som ikke har talespråk som er tilstrekkelig i kommunikasjonen med andre vil kunne få en stryket mulighet til å kommunisere med omverden ved å bruke alternativ og supplerende kommunikasjon, forkortet ASK.  Med støttende kommunikasjon/ASK menes bl.a. visuell støtte som håndtegn, […]

Vurdering og refleksjon-meny

Ressurser Skjema Nettsider Podcast Pedagogisk fagsenter Oslo standarder Barnehageloven Rammeplan for barnehagen Handlingsplan for et godt psykososialt barnehagemiljø

Vurdering og refleksjon-innhold

Rammeplanen beskriver at barnehagen jevnlig skal vurdere det pedagogiske arbeidet og egen praksis. Hovedformålet er å sikre at alle barn får et tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. Vurderingsarbeidet skal bygge på felles refleksjoner over det pedagogiske arbeidet som hele personalgruppen er involvert i. Barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske […]

Helhetlig tilnærming til fagområdene-innhold

 «Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i barnehagealder, og skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse. Barnehagen skal se fagområdene i sammenheng, og alle fagområdene skal være en gjennomgående del av barnehagens innhold.» (Rammeplan for barnehagen, 2017). Når vi planlegger den pedagogiske virksomheten i barnehagen er denne helhetlige […]