Tilskudd til deltakelse i fritidsaktivitet for barn og unge

Photo: Jeffrey F. Lin

Bydel Nordstrand lyser ut en ny tilskuddsordning som har til formål at flest mulig barn og unge, uavhengig av familiens økonomiske situasjon, skal få delta i organisert fritidsaktivitet. Målgruppen en barn og ungdom opp til 18 år som bor i Bydel Nordstrand hvor familien ikke har råd til å dekke utgiftene til deltakelse i fritidsaktivitet. […]

Faste møteplasser og kurs

Frivillighetens innspill til frivillighetsmeldingen var et behov for å etablere nye faste møteplasser, for å fremme dialog og tettere samarbeid. Hensikten er å utveksle ideer for sammen kunne skape vekst og utvikling for lag og foreninger og for å sammen løse de felles lokale samfunnsutfordringene vi står overfor. Årlig møteplass Bydelen vil etablere en årlig […]