Tilskudd

Frivillighetsmidler Frivillighetsmidlene skal være med på å legge til rette for frivillig aktivitet i Bydel Nordstrand.I tillegg til å søke om støtte til prosjekter og aktiviteter, er det også mulig å søke om driftstøtte. Bydelsutvalget vedtar i desember hvert år størrelsen på avsetningen til frivillighetsmidlene for det påfølgende tilskuddsåret i forbindelse med behandlingen av budsjettet. […]

Frivillighetspolitikk

Frivillighetspolitikk Politikerne i Bydel Nordstrand vedtok bydelens første frivillighetsmelding i desember 2022.  Denne meldingen, som er utarbeidet i samarbeid med frivillige organisasjoner i bydelen, legger grunnlaget for hvordan vi skal jobbe med frivilligheten i årene som kommer.  Les frivillighetsmeldingen her Vi trenger at alle gode krefter spiller på lag!  Bydelens frivillighetsmelding skal bidra til mest mulig […]

Lag og foreninger

Hvilke organisasjoner finnes i bydelen? Lurer du på hvilke frivillige organisasjoner som finnes i bydelen? Ønsker du å delta i en aktivitet eller være frivillig i en av organisasjonene? På denne siden vil du finne en oversikt over organisasjonene i bydelen samt lenke til deres hjemmeside for mer informasjon og kontaktdetaljer. Oversikt over frivillige organisasjoner […]

#63 kommunikasjon i bydelen

Denne episoden har Christoffer tatt med seg kommunikasjonsrådgiveren i Bydel Nordstrand for å snakke om arbeidet som foregår innenfor kommunikasjon.Programleder: Christoffer HolseterGjest: Kim Erik StrømProdusent: Kim Erik Strøm

62 Samhandling mellom fastlegene og hjemmetjenesten

Denne episoden har Christoffer med seg bydelsoverlege, Guri Sandal Thu og nestleder i mestring og omsorg, Camilla Bøe!De snakker om samhandlingen mellom fastlegene og hjemmetjenesten! Lytt her:https://open.spotify.com/episode/3jQljxv4qbEYI03QRKp0Q1?si=-k0oikUORdCI155IIMKx5A Programleder: Christoffer HolseterGjester: Guri Sandal Thu og Camilla BøeProdusent: Kim Erik Strøm

#60 PUMA grupper

Denne episoden har Christoffer med seg Kamilla Henriette Sæterlid, Cici Vandenberghe og Astrid Skjærholt Drøsdal fra PUMA-grupper. PUMA-grupper er et tilbud primært for ungdom, som er på autismespekteret. Hør mer om hva dette tilbudet innebærer. Programleder: Christoffer Holseter Gjester: Kamilla, Cici og Astrid Produsent: Kim Erik Strøm

Ønsker du å holde innlegg i åpen halvtime i et politisk møte? (møterunde juni 2023)

Fugleperspektiv av bydelshuset

Nå er det klart for den siste politiske møterunde i Bydel Nordstrand før sommeren. Det skal gjennomføres følgende møter i råd, fagkomiteer og i bydelsutvalget: Møtet i ungdomsrådet gjennomføres fysisk på Lambertseter fritidsklubb. De andre møtene gjennomføres fysisk på bydelshuset i Langbølgen 1. Alle møtene innledes med åpen halvtime. Vi tilrettelegger for deg som ønsker […]

Meld inn arrangement til Nordstrandsdagene 2023

Nordstrandsdagene arrangeres hvert år i uke 23. Dette er en uke hvor frivilligheten kan vise frem sine aktiviteter og lage fest og moro til glede for innbyggerne. Vi ønsker alle lag og foreninger velkommen til å skape aktivitet under Nordstrandsdagene. Det er viktige dager for å synliggjøre betydningen av det arbeidet frivillige lag og foreninger […]