Frivillighetsmidler 2024

En gang i året lyses det ut midler for å legge til rette for frivillig aktivitet i bydelen. Bydelsutvalget har vedtatt at bydelen i 2024 skal dele ut 1 000 000 kroner til lag og foreninger som skaper aktivitet til glede for bydelens befolkning. Dette er en dobling av potten fra i fjor og vi […]

Tilskudd

Frivillighetsmidler Frivillighetsmidlene skal være med på å legge til rette for frivillig aktivitet i Bydel Nordstrand.I tillegg til å søke om støtte til prosjekter og aktiviteter, er det også mulig å søke om driftstøtte. Bydelsutvalget vedtar i desember hvert år størrelsen på avsetningen til frivillighetsmidlene for det påfølgende tilskuddsåret i forbindelse med behandlingen av budsjettet. […]

Frivillighetspolitikk

Frivillighetspolitikk Politikerne i Bydel Nordstrand vedtok bydelens første frivillighetsmelding i desember 2022.  Denne meldingen, som er utarbeidet i samarbeid med frivillige organisasjoner i bydelen, legger grunnlaget for hvordan vi skal jobbe med frivilligheten i årene som kommer.  Les frivillighetsmeldingen her Vi trenger at alle gode krefter spiller på lag!  Bydelens frivillighetsmelding skal bidra til mest mulig […]

Lag og foreninger

Hvilke organisasjoner finnes i bydelen? Lurer du på hvilke frivillige organisasjoner som finnes i bydelen? Ønsker du å delta i en aktivitet eller være frivillig i en av organisasjonene? På denne siden vil du finne en oversikt over organisasjonene i bydelen samt lenke til deres hjemmeside for mer informasjon og kontaktdetaljer. Oversikt over frivillige organisasjoner […]

Meld inn arrangement til Nordstrandsdagene 2023

Nordstrandsdagene arrangeres hvert år i uke 23. Dette er en uke hvor frivilligheten kan vise frem sine aktiviteter og lage fest og moro til glede for innbyggerne. Vi ønsker alle lag og foreninger velkommen til å skape aktivitet under Nordstrandsdagene. Det er viktige dager for å synliggjøre betydningen av det arbeidet frivillige lag og foreninger […]

Tilskudd til deltakelse i fritidsaktivitet for barn og unge

Photo: Jeffrey F. Lin

Bydel Nordstrand lyser ut en ny tilskuddsordning som har til formål at flest mulig barn og unge, uavhengig av familiens økonomiske situasjon, skal få delta i organisert fritidsaktivitet. Målgruppen en barn og ungdom opp til 18 år som bor i Bydel Nordstrand hvor familien ikke har råd til å dekke utgiftene til deltakelse i fritidsaktivitet. […]

Faste møteplasser og kurs

Frivillighetens innspill til frivillighetsmeldingen var et behov for å etablere nye faste møteplasser, for å fremme dialog og tettere samarbeid. Hensikten er å utveksle ideer for sammen kunne skape vekst og utvikling for lag og foreninger og for å sammen løse de felles lokale samfunnsutfordringene vi står overfor. Årlig møteplass Bydelen vil etablere en årlig […]

Tilskudd

Frivillighetsmidler Frivillighetsmidlene skal være med på å legge til rette for frivillig aktivitet i Bydel Nordstrand. I tillegg til å søke om støtte til prosjekter og aktiviteter, er det også mulig å søke om driftstøtte. Bydelsutvalget vedtar i desember hvert år størrelsen på avsetningen til frivillighetsmidlene for det påfølgende tilskuddsåret i forbindelse med behandlingen av […]

Hvilke organisasjoner finnes i bydelen?

Lurer du på hvilke frivillige organisasjoner som finnes i bydelen? Ønsker du å delta i en aktivitet eller være frivillig i en av organisasjonene? På denne siden vil du finne en oversikt over organisasjonene i bydelen samt lenke til deres hjemmeside for mer informasjon og kontaktdetaljer. Lenke til oversikt over frivillige organisasjoner: Lenke til oversikt […]

Frivillighetspolitikk

Frivillighetspolitikk Politikerne i Bydel Nordstrand vedtok bydelens første frivillighetsmelding i desember 2022.  Denne meldingen, som er utarbeidet i samarbeid med frivillige organisasjoner i bydelen, legger grunnlaget for hvordan vi skal jobbe med frivilligheten i årene som kommer.  Les frivillighetsmeldingen her Vi trenger at alle gode krefter spiller på lag!  Bydelens frivillighetsmelding skal bidra til mest mulig […]