Bydelen har mottatt en henvendelse fra Bymiljøetaten der bydelen bes om å samle inn innspill til prioriteringsprosessen for trafikksikkerhetstiltak 2024.

Bymiljøetaten ønsker en kortfattet beskrivelse av trafikksikkerhetsutfordringen, inkludert nøyaktig adresse/punkt utfordringen gjelder. Det er ikke nødvendig å komme med forslag til hva som kan være egnet tiltak, det vil Bymiljøetaten gjøre ut fra beskrivelsen.

Det gjøres oppmerksom på at bydelen kun har anledning til å levere til sammen 15 prioriterte, konkrete og kortfattede utfordringer til Bymiljøetaten. Bydelen vil derfor måtte lage en prioriteringsliste basert på innkomne innspill. Det oppfordres derfor til at man tenker nøye behovene og kun sender inn de innspillene som anses som viktigst.

Det er viktig at dere bruker oppsettet i malen fra Bymiljøetaten når dere skal sende oss innspill, og at utfordringen formuleres så konkret og kortfattet som mulig. Malen kan lastes ned nederst på siden. Kun innspill som fylles inn i malen tas med i vurderingen videre. Hvert punkt må avgrenses til å inneholde utfordring på kun ett sted. Dette vil gjøre det enklere for bydelen å vurdere alle innspillene før den endelige prioriteringslisten skal oversendes til Bymiljøetaten. 

Mangler knyttet til drift, vegetasjon, belysning, signal o.l. kan meldes via www.bymelding.no 

Frist for innsending av innspill til bydelen

Saken skal behandles politisk i Bydel Nordstrand i møterunden som avsluttes med møte i bydelsutvalget 07.09.2023.

Frist for å sende inn innspill til bydelen: Mandag 8. mai 2023.

Innspill sendes til postmottak@bns.oslo.kommune.no og må merkes med:

«23/14769 – innspill til trafikksikkerhetstiltak 2024»

Innkomne forslag vil ikke bli besvart, men vil være en del av saksdokumentene til behandling i bydelsutvalget og vil bli publisert på nett ca. en uke i forkant av møtet. Bydelsutvalgets vedtak vil oversendes til Bymiljøetaten for vurdering og videre oppfølging i etterkant av møtet.