Bydelen har mottatt en henvendelse fra Bymiljøetaten der bydelen bes om å samle inn innspill til arbeidet med å vurdere og prioritere mindre trafikksikkerhetstiltak for 2023.

Bymiljøetaten presiserer at de ønsker en kortfattet beskrivelse av den trafikksikkerhetsmessige utfordringen, inkludert adresse/punkt det gjelder. Det er ikke nødvendig å komme med forslag til hva som kan være egnet tiltak, det vil Bymiljøetaten gjøre ut fra beskrivelsen.

Det gjøres oppmerksom på at bydelen kun har anledning til å levere til sammen 15 prioriterte, konkrete og kortfattede utfordringer til Bymiljøetaten. Bydelen vil derfor måtte lage en prioriteringsliste basert på innkomne innspill. Det oppfordres derfor til at man tenker nøye behovene og kun sender inn de innspillene som anses som viktigst.

Det er viktig at dere bruker malen fra Bymiljøetaten når dere skal sende oss innspill, og at utfordringene formuleres så konkret og kortfattet som mulig. Malen kan lastes ned nederst på siden. Kun innspill som fylles inn i malen tas med i vurderingen. Hvert punkt må avgrenses til å inneholde utfordring på ett sted, ikke en oppsamling av flere. Dette vil gjøre det enklere for bydelen å vurdere alle innspillene før den endelige prioriteringslisten skal oversendes til Bymiljøetaten. 

Mangler knyttet til drift, vegetasjon, belysning, signal o.l. kan meldes via www.bymelding.no 

Frist for innsending av forslag til bydelen

Saken skal behandles politisk i Bydel Nordstrand i møterunden som avsluttes med møte i bydelsutvalget 8. september 2022. Vi ber om at innspill sendes til bydelen senest innen fredag 17. juni 2022. Innspill sendes til postmottak@bns.oslo.kommune.no og må merkes med:

«22/41583 – innspill til trafikksikkerhetstiltak 2023»

Det er viktig at fristen for å sende inn innspill til bydelen overholdes på grunn av intern frist for å ferdigstille saken før den legges frem for bydelens politikere. 

Innkomne forslag vil ikke bli besvart, men vil være en del av saksdokumentene til behandling i bydelsutvalget og vil bli publisert på nett ca. en uke i forkant av møtet. Bydelsutvalgets vedtak vil oversendes til Bymiljøetaten for vurdering og videre oppfølging i etterkant av møtet.