Assisterende Bydelsdirektør tar med seg HR-rådgiver Urzsula Sokolowska, Hovedtillitsvalgt Laila Sakhi, og Hovedverneombud Anita Nielsen for å snakke om hvordan lederskolen gjennomføres i bydelen, med verdiskapning for både ledere og andre medarbeidere.