Under bydelsutvalget 15.12.23 ble bydelsdirektørens forslag til budsjett vedtatt!

Her er budsjettet: