Bydel Nordstrand er en sykkelvennlig arbeidsplass og er sertifisert av Syklistenes landsforening. Vi er opptatt av å legge til rette for at flest mulig skal gjøre bevisste og miljøvennlige valg i reiser i arbeidstiden og til og fra jobb.

Men først, hva vil det si å være en sykkelvennlig arbeidsplass?

Sykkelvennlig arbeidsplass er en sertifiseringsordning eid og driftet av Syklistenes Landsforening (SLF). Arbeidsplasser har mulighet til å bli sertifisert som sykkelvennlige og få rådgivning rundt tilrettelegging slik at flere velger sykkel til jobb.

Trygg sykkelparkering, tilgjengelighet, garderobefasiliteter, tjenester, ledelse og incentiver er noen av områdene som kartlegges. Til sammen er det rundt 50 indikatorer, som sammen med en digital reisevaneundersøkelse gir grunnlaget for en rapport som beskriver forholdene for tilrettelegging hos bedriften, og rådgivning med konkrete nye tiltak blir gitt. Avhengig av resultatene kan bedriften oppnå gull-, sølv- eller bronsesertifisering.

Å bli sertifisert som sykkelvennlig arbeidsplass er bare første steg!

Bydel Nordstrand er sertifisert med valøren bronse. Bydelen oppnådde i sertifiseringen 40 av 65 mulige poeng. Dette betyr at vi som bydel er kommet godt i gang med å tilrettelegge for at flere skal sykle, både når det gjelder forhold ved sykkelen og for syklisten. Bydelen har også tatt i bruk om lag 40 elsykler i tjenestene våre. Samtidig opplyser 54 % av de som har svart på bydelens reisevaneundersøkelse at de bor 2-10 kilometer fra jobben. Noe som sier oss at potensialet for å få flere til å velge en aktiv jobbreise er tilstede. I sertifiseringsprosessen har bydelen fått mange gode råd om hvordan vi kan bli enda bedre på å legge til rette for at medarbeiderne skal velge sykkel til jobben.