Klar oppfordring fra smittevernteamet i Bydel Nordstrand
Det pågår en omfattende smittesporing som involverer mange bydeler i Oslo, samt andre kommuner. Smittesporingen er krevende, fordi ingen har full oversikt over hvem som har vært tilstede i de ulike bussene.

“Vi oppfordrer nå vår russ, og andre som har rullet eller festet med Nordstrandsrussen om å teste seg, sier assisterende bydelsoverlege Guri Sandal Thu.”

Test deg om du har rullet eller festet med russen
Deltok du eller rullet du med russen i perioden fra 10.juni til 17.juni? Da ber vi deg om å teste deg umiddelbart! Hold deg hjemme til testsvar foreligger. Testing er gratis, og kan bestilles via Oslo Kommunes nettsider. Man kan også møte opp på testsentrene på blant annet Bryn og Mortensrud, og ta test uten timebestilling.

Råd til russen
– Har du symptomer på luftveisinfeksjon og forkjølelse? – Hold deg isolert og bestill test, familien din må i karantene til testsvar er klart
– Ha færrest mulig nærkontakter i løpet av en uke for å redusere risiko for smittespredning
– Hold deg til den samme faste gruppen hele russetiden
– Unngå å ta med andre enn de som er i din gruppe, på buss eller bil

Henvendelser fra media rettes til kommunikasjonsrådgiver på:

E-post: raymond.jakobsen@bns.oslo.kommune.no
Telefon: 98481827