Vi har den store gleden å fortelle at det kommer en ny BUA-ordning i Oslo. Velkommen til BUA Nordstrand som åpner torsdag 18. mars klokken 15.00.

BUA holder hus i Lambertseter Fritidsklubb – og teamet bak etableringen i ekspressfart er Elisabeth G. Beck som er seksjonsleder for forebyggende tjenester, Maja Tjelta som er koordinator for Lambertseter Fritidsklubb og Gursharn Singh Rampuri ansatt på Fritidsklubben.

BUA Nordstrand vil i perioden over påske holde åpent tre ettermiddager i uka. Maja, som leder den praktiske etableringsprosessen, har allerede vært i kontakt med BUA Oslo kollegaer og fått nyttige innspill.

Vi i BUA er imponert over tempo og struktur i den pågående etableringsprosessen – og ser frem til å følge BUA Nordstrand videre.

Les mer på Lambertseter fritidsklubb sin facebookside.