Hva?Hvordan?
1. Forberedelse før møtet Lag møteinnkalling
2. VelkommenVær en hyggelig møtevert
3. NåsituasjonenGjennomgang av statusa) Barnet/ungdommen/foresatte kan beskrive situasjonen, hvis de ønsker det. Hva er utfordrende?
Felles målsettingb) Evaluering av tiltak som ble avtalt på forrige møte. Hva har fungert?
c) Målsetting: Hva ønsker foreldre/foresatte/ungdom/familien hjelp til? Hva er målsettingen med
innsatsen?
d) Er målsettingen fra forrige gang den samme?
4. Veien videreHva skal det jobbes (videre) med?a) Drøft videre tiltak og handlingsmuligheter som kan være aktuelle med utgangspunkt i situasjonen slik
den er nå og den aktuelle målsettingen. Møtedeltagerne foreslår tiltak ut fra hva egen tjeneste kan
bidra med for å nå målsettingen.
b) Hvilke tiltak skal videreføres fra forrige periode, og hvilke kan avsluttes?
c) Hvilke nye tiltak skal settes i gang?
d) Koordiner tiltakene.
e) Fordel ansvar for tiltakene og skriv ned hvem som er ansvarlig.
Neste møtea) Er gruppa riktig sammensatt?
b) Planlegg når tiltakene skal evalueres og når neste møte med evaluering av tiltakene skal finne sted.
5. AvslutningOppsummeringa) Hva var formålet med møtet? Kom vi i havn?
b) Er det andre avklaringer som må gjøres før vi avslutter?
c) Er det noen som skal orienteres om det vi har besluttet i møtet? Hvem gjør det?
Evaluering av møtetHva har fungert bra og hva kan gjøres annerledes/bedre til neste møte? Evaluer både struktur og innhold.
Takk for møtetTakk for møtet, og avslutt. Når møtet er avsluttet er vi ferdige med å snakke om barnet/familien.
Møtet skal ikke fortsette ute på gangen.