Bydel Nordstrand har botilbud for mennesker med psykiske helseutfordringer plassert på Lambertseter og på Ljan.  

  

Marmorberget samlokaliserte boliger
Marmorveien 2 C, 1154 Oslo  
Tlf: 92236076 

  

Marmorberget er et botilbud for mennesker diagnostisert med en alvorlig psykisk lidelse som er i behov av døgnkontinuerlig oppfølging eller tilgang på personale. Marmorberget har 32 hybelleiligheter med felleskjøkken delt på 4-5 leiligheter. Hver hybel har eget bad, te-kjøkken og tilgang på fellesvaskeri. Dette botilbudet er ment for mennesker som er i behov av ADL-trening og kartlegging, veiledning i hverdagen, praktisk bistand og opplæring, samt et miljø som legger til rette for aktivitet og tilfriskning. Boligen er døgnbemannet med våken nattevakt og personalgruppen er en tverrfaglig sammensetning av blant annet sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og miljøarbeidere.   

Samlokalisert i Marmorveien 2 driftes Aktivitetshuset Nordstrand som fungerer som et dagtilbud for beboerne. For å få innvilget plass ved Marmorberget samlokaliserte boliger må det søkes om dette via Oslo kommune sine hjemmesider for tildeling av bolig.