Bydel Nordstrand skal bosette 195 flyktninger i år, hvorav 115 er nå bosatt. Vi har høstet mange erfaringer fra bosettingen i vår, og har rigget oss godt å kunne ta imot de resterende 80 flyktningene som skal bosettes i 2022. For at bydelen skal lykkes med bosettingen trenger vi tilgang på utleieboliger.

Hvis du selv vurderer å leie ut bolig, ta gjerne kontakt med oss for prat. Behovet endrer seg stadig, og situasjonen bydelen og flyktningene står i kan variere.

Informasjonsmøte for de som leier ut/ønsker å leie ut bolig til flyktninger

NAV Nordstrand organiserer en gruppesamling på Teams den 29.09. fra 18:00-19:00 for utleiere i bydelen som leier ut/ønsker å leie ut bolig til flyktninger. Påmelding er på følgende link: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAZ__pPhhxNURUdTSkVZSjhDUElHRExCRUo1N0VBVTRWOC4u

Her skal det tas opp litt generelt om boligsituasjonen og behovet for private boliger, leieforhold, rollen til NAV og NAV garanti, samt rollen til veileder. Hvis du har noen andre spørsmål du ønsker svar på, bes det om at fritekstområdet i påmeldingsskjema benyttes i forkant, da vi ikke kan garantere at det blir tid til spørsmål til slutt. 

Sjekkliste for å se om din utleiebolig kan være aktuell for bydelen:

  1. Bolig/enhet må ha adressetilhørighet i bydel Nordstrand (er du usikker kan du sjekke adressen her: https://www.oslo.kommune.no/bydeler/bydelsvelger/#gref)
  2. Bolig/enhet må kunne leies ut på langtidsleie (minimum 1 år med mulighet for forlengelse)
  3. Bolig/enhet må ha egen inngang og tilgang på eget bad og kjøkken
  4. Husleiepris som godkjennes av NAV sees i sammenheng med flyktning sin inntekt. Som flyktning har man rett på introduksjonsstønad som inntektssikring mens man deltar i introduksjonsprogrammet. Målet med programmet er arbeid og egen inntekt.
  5. De fleste flyktningene vi skal bosette er enslige, og behovet er derfor størst for mindre leiligheter med en husleiepris som kan betjenes av en inntekt. Som deltager i introduksjonsprogrammet har flyktninger rett på introduksjonsstønad, dette utgjør brutto kr. 18.580 pr. mnd.

Har du spørsmål, eller ønsker du å komme i direkte kontakt med oss som jobber med flyktninger i bydelen kan du kontakte oss på flyktninghjelp@bns.oslo.kommune eller ringe vår boligkonsulent på tlf. 94054738