Skolestartsamtale for alle som begynner i 1.klasse
Dette innebærer en helsesamtale med helsesykepleier for å opprette kontakt med barn og foresatte. Skape mulighet for råd og veiledning, samt fange opp eventuelle forhold som trenger oppfølging.

Gruppetilbud

Skolehelsetjenesten kan tilby ulike gruppeundervisninger og opplegg som passer til utfordringer på skolen. Et eksempel på gruppetilbud er grupper for barn med skilte foreldre. Gruppetilbud for foresatte kan man i finne bydelen. Foreldreveiledning ved bruk av ICDP-metoden finner man her. Ta kontakt med helsesykepleier på skolen for påmelding. 

Bydelen har også gruppetilbud utenom skolen som TACOgrupper (for barn med foreldre som har psykiske vansker/rus og LEK (aktivitetstilbud for barn med overvekt). 

Alle på 8.trinn skal få tilbud om helsesamtale med helsesykepleier

Helsesykepleier snakker med eleven om ulike temaer som trivsel, kosthold, seksualitet, relasjoner, vold m.m. 

Formålet er å fremme helse og trivsel.

Skolehelsetjenesten måler høyde og vekt av alle ved skolestart, på 3.trinn og 8.trinn

Formålet er å fremme fysisk og psykisk helse, samt forebygge skader og sykdommer. Regelmessige målinger av høyde og vekt gir god informasjon om barnets vekst og trivsel, samt helse og ernæringstilstand. Dette kan avdekke eventuelle avvik eller mistanke om noe som trenger videre oppfølging. Les mer på Helsedirektoratet.

Bydelen har tilbud om oppfølging av barn med overvekt i barneskolealder, se skjema for LEK (aktivitetstilbud for barn med overvekt) her.

Vaksinasjon

Skolehelsetjenesten tilbyr barnevaksinasjonsprogrammet gjennom hele grunnskolen. Det vil si at barnet får vaksine på 2.trinn, 6.trinn, 7.trinn og til slutt på 10.trinn. OBS! Finn vaksinasjonskortet ditt på helsenorge.no.

Les mer om barnevaksinasjonsprogrammet på FHI sine sider.

Undervisning

Helsesykepleier tilbyr undervisning i ulike temaer som blant annet; kosthold, søvn, nettvett osv. Undervisningen er alderstilpasset og etter behov på skolen.

Pubertetsundervisning gjennomføres på 5-6.trinn.

På 9.trinn har elevene seksualundervisning med helsesykepleier.