Utvikling i Bydel Nordstrand – Lederskolen

Assisterende Bydelsdirektør tar med seg HR-rådgiver Urzsula Sokolowska, Hovedtillitsvalgt Laila Sakhi, og Hovedverneombud Anita Nielsen for å snakke om hvordan lederskolen gjennomføres i bydelen, med verdiskapning for både ledere og andre medarbeidere.

Helseveiviseren forklart

https://www.youtube.com/watch?v=PGNBFafdD4g Assisterende bydelsdirektør tar med seg Spesialkonsulent Steinar Knutsen, Spesialkonsulent Hayat Akhsay og Seksjonleder Torill Sætha på en gjennomgang av helseveiviseren som nylig er lansert i Bydel Nordstrand.

Helseveiviseren er lansert i Bydel Nordstrand

Verken vår innbygger “Tim” eller ansatte i Oslo kommune kjenner godt nok til hvilke forebyggende lavterskel-tjenester kommunen har. Dette fører til at hjelpen ofte kommer for sent, han får feil tjeneste, eller får ikke tilbud om en tjeneste i det hele tatt. Helseveiviseren er et digitalt verktøy på Oslo kommunes nettsider der du beskriver hva […]