Utvikling i Bydel Nordstrand: Sykkelprosjektet

I Utvikling fra Bydel Nordstrand tar Ass. Bydelsdirektør Vildgun Jakobsen med seg HR-Rådgiver Urszula Sokolowska for å snakke om sykkelprosjektet i bydelen og aktive jobbreiser. https://youtu.be/Vw7m_eWQEjk

Bydelspraten: Bydelskontoret i Bydel Nordstrand

I ukens utgave av Bydelspraten tar Folkehelsekoordinator Christoffer Holseter med seg Konsulent Mette Eriksen Thorsø for å snakke om bydelskontoret og deres publikumstjenester. https://youtu.be/vrP_2gT77dA

Bydelspraten: Kreftkoordinatoren

Folkehelsekoordinator Christoffer Holseter tar i denne første utgaven av bydelspraten etter sommeren med seg kreftkoordinator Lisbeth Klemetsen og snakker om hennes rolle i bydelen opp mot kreftsyke og pårørende. Hun forklarer hennes funksjon i forhold til relasjonen med den kreftsyke, samarbeid opp mot offentlige kontorer og tjenester. https://youtu.be/p_tOw5KyS18

Utviklingsarbeid i Bydel Nordstrand

I den første utgaven av utvikling i Bydel Nordstrand etter sommeren tar ass. bydelsdirektør Vildgun Jakobsen med seg våre medarbeidere fra Globus Tor Håkon Hellebostad og Andreas Kverneland for å snakke om hva de jobber med. Med seg har de også barnehagestyrer Stine Grøan Tangevold som forteller hvordan de bruker Globus for å styre vikarbehovet […]

Drop-in vaksinering fra mandag 19.juli

Mandag 19. juli starter Nordstrand vaksinesenter med drop-in vaksinering av dose én for innbyggere i Bydel Nordstrand.

Det vil ikke være anledning til å benytte seg av drop-in for dose to, og tilbudet er inntil videre kun for innbyggere i bydelen.

Hvert tilfelle vil bli vurdert ved oppmøte for å unngå at doser går til spille.

Det vil være drop-in alle hverdager i uke 29-32 fra kl 19:00-20:30.

Bydel Nordstrand ber ungdommer teste seg etter russetreff

I perioden 10.-17.juni har det vært flere samlinger med russebusser og andre biler på parkeringsplassen ved McDonand’s Gardermoen i Ullensaker kommune. 5-6 russebusser fra Nordstrand har deltatt på dette. I tillegg har flere personer vært med på rulling med russen i samme periode.

I forbindelse med disse festene har mange blitt smittet av Covid-19. De siste dagene har det bitt påvist mange nye smittetilfeller i bydel Nordstrand, og majoriteten av disse er blant ungdom født mellom 2001-2005.

Utvikling i Bydel Nordstrand – Sykepleiestudenter

https://youtu.be/XGJ37WG6B3s I Utviklingsprat fra Bydel Nordstrand snakker Jurist Asgeir Khakpour Grongstad og Seksjonsleder Ilknur Uysal Yavuz Fagsykepleier med sykepleierstudentene Marita Bakke Nordheim og Eva Hamren Frammer om deres tidligere praksisforløp i Bydelen før de tar en prat med sykepleierstudent Jenny Marie Midtbust om hennes nåværende praksis.

Bydelspraten – Skolehelsetjenesten

I Bydelspraten denne uken tar Folkehelsekonsulent Christoffer Holseter med seg Leder Anne-Brith Vegge Arlt fra Skolehelsetjenesten, Helsesykepleier Ruth-Eline Syvertsen og Helsesykepleier Lone Wollan Øyen for å snakke om tjenesten og hverdagen deres.

Bydelspraten – NAV arbeidsoppfølging og sommerjobber for ungdom.

I Bydelspraten denne uken tar Christoffer Holseter med seg Torunn Matre, fagansvarlig avd. arbeid og marked i NAV, og Nancy Merete Myrvang som er Markedsrådgiver avd. arbeid og marked, for å snakke om arbeidsoppfølging i bydelen og sommerjobber til unge. https://youtu.be/aXqThzhn6HU