Nyheter flyktningsenteret

Nyheter flyktningsenteret 11.08.2022 Behov for utleieboliger Bydel Nordstrand har pr. 01.08.22 bosatt 86 flyktninger. Fra neste uke gjenopptas bosetting av nye flyktninger etter en fin sommerferie. Vi har høstet mange erfaringer fra bosettingen i vår, og har rigget oss godt å kunne ta imot de resterende 109 flyktningene som skal bosettes i 2022. Men for […]

Nominasjoner til Bydelsprisen 2022

Formålet med bydelsprisen er å stimulere all frivillig innsats og kulturaktivitet i bydelen og være en oppmuntring til lokalt engasjement, nyskaping og ekstraordinær innsats.

Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2022

Et større handlingsrom gir muligheter Også 2022 vil bli preget av pandemien. Bydelens innsats og løsningsvalg har bidratt til å verne befolkningen mot en allmennfarlig smittsom sykdom ved å opprette og drifte både smittevernteam, feberpoliklinikk og vaksinasjonssenter. Rausheten, dugnadsinnsatsen, innsatsvilje og smidighet i alle våre tjenester, på tross av ikke ubetydelig slitasje på en del […]

Ekstraordinært møte i Nordstrand Bydelsutvalg

I dagens møte behandles sak 88 om ekebergsletten. Saken som behandles er sak 88/2021: Uttalelse til søknad om Ekebergsletta natur- og idrettspark som statlig sikret friluftsområde Les sakspapirene her https://youtu.be/bL5M-R6qgds

Utvikling i Bydel Nordstrand: Sykkelprosjektet

I Utvikling fra Bydel Nordstrand tar Ass. Bydelsdirektør Vildgun Jakobsen med seg HR-Rådgiver Urszula Sokolowska for å snakke om sykkelprosjektet i bydelen og aktive jobbreiser. https://youtu.be/Vw7m_eWQEjk

Bydelspraten: Bydelskontoret i Bydel Nordstrand

I ukens utgave av Bydelspraten tar Folkehelsekoordinator Christoffer Holseter med seg Konsulent Mette Eriksen Thorsø for å snakke om bydelskontoret og deres publikumstjenester. https://youtu.be/vrP_2gT77dA

Bydelspraten: Kreftkoordinatoren

Folkehelsekoordinator Christoffer Holseter tar i denne første utgaven av bydelspraten etter sommeren med seg kreftkoordinator Lisbeth Klemetsen og snakker om hennes rolle i bydelen opp mot kreftsyke og pårørende. Hun forklarer hennes funksjon i forhold til relasjonen med den kreftsyke, samarbeid opp mot offentlige kontorer og tjenester. https://youtu.be/p_tOw5KyS18

Utviklingsarbeid i Bydel Nordstrand

I den første utgaven av utvikling i Bydel Nordstrand etter sommeren tar ass. bydelsdirektør Vildgun Jakobsen med seg våre medarbeidere fra Globus Tor Håkon Hellebostad og Andreas Kverneland for å snakke om hva de jobber med. Med seg har de også barnehagestyrer Stine Grøan Tangevold som forteller hvordan de bruker Globus for å styre vikarbehovet […]

Drop-in vaksinering fra mandag 19.juli

Mandag 19. juli starter Nordstrand vaksinesenter med drop-in vaksinering av dose én for innbyggere i Bydel Nordstrand.

Det vil ikke være anledning til å benytte seg av drop-in for dose to, og tilbudet er inntil videre kun for innbyggere i bydelen.

Hvert tilfelle vil bli vurdert ved oppmøte for å unngå at doser går til spille.

Det vil være drop-in alle hverdager i uke 29-32 fra kl 19:00-20:30.