Smarte sensorer i Bydelshuset

Det nye bydelshuset er lokalisert i Langbølgen 1. Til sammen disponerer bydelen 5 hele etasjer som tilsvarer ca. 5000 kvadratmeter. Vi har installert sensorer i det nye huset for å innhente kunnskap og fakta om bruken av huset. Innhenting og analysering av data er gode hjelpemidler og er nyttig for å effektivisere prosessene og fatte beslutninger. Som et […]