Tilbakemeldinger

VelkommenVelkommen til siden for pårørende i bydel Nordstrand. Dette skal gi en helhetlig oversikt for deg som pårørende og ansatt i bydelen TilbakemeldingerVi ønsker tilbakemeldinger sånn at siden kan innholde nok og riktig informasjon til de pårørende i bydelen Tilbakemeldinger Finner du ikke informasjonen du leter etter eller har du forbedringsforslag, ønsker vi å høre […]

Pårørendetilbud for alle i bydel Nordstrand 

Pårørendetilbud for alle i bydel Nordstrand Frivillighetssentraler Frivilligsentraler er mangfoldige møteplasser bygget på frivillighetens premisser og lokale ønsker, ivaretatt av ansatte i samhandling med frivillige, lag & foreninger, næring og kommune Ekeberg – Bekkelaget Frivilligsentral Lambertseter Frivillighetssentral  Pårørendekurs Kurset er for deg som er pårørende til noen med psykisk eller fysisk sykdom, funksjonsnedsettelser, rusmisbruk eller annet. Du må […]

Hjelpemidler

Hjelpemidler Innbyggere med funksjonsnedsettelser kan ha behov for hjelpemidler for å leve et selvstendig liv og delta i samfunnet på lik linje med andre. Utfordringene med funksjonsnedsettelsen oppstår fordi det er et misforhold mellom det en person med funksjonsnedsettelser kan mestre og det omgivelsene krever. Ved å benytte hjelpemidler kan funksjonsnedsettelsen reduseres ved å bedre innbyggerens […]

En person med nedsatt funksjonsevne

OversiktHer finner du informasjon som pårørende til en person med funksjonsnedsettelse TilbakemeldingerVi ønsker tilbakemeldinger sånn at siden kan innholde nok og riktig informasjon til de pårørende i bydelen En person med funksjonsnedsettelse Tjenester Tjenester til personer med funksjonsnedsettelser Velferdsteknologi Velferdsteknologi kan bidra til økt trygghet, mestring og selvstendighet  Hjelpemidler Hjelpemiddel kan bidra til å redusere […]

En person med funksjonsnedsettelse: Tjenester  ​

En person med funksjonsnedsettelse: Tjenester Søknad om helse- og omsorgstjenester I en søknad om helse- og omsorgstjenester kan du som bruker av bydelens tjenester selv beskrive dine utfordringer  Søknad om helse og omsorgstjenester Seksjon habilitering fatter vedtak om helse og omsorgstjenester til barn, unge og voksne med nedsatt funksjonsevne. Seksjon habilitering gir råd og veiledning og […]

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi Velferdsteknologi er først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet. Uavhengig av diagnose eller funksjonsnedsettelse, er selvstendighet, deltagelse og mestring av eget liv viktig for menneskeverd og selvfølelse. I tillegg kan velferdsteknologi også fungere som støtte til pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, […]

En person med nedsatt funksjonsevne: Annet

En person med funksjonsnedsettelse Nasjonalt velferdsteknologiprogram Bydel Nordstrand har siden oktober 2021 deltatt i spredningsprosjektet “Velferdsteknologi til barn, unge og voksne med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser”. Det finnes i dag mange ulike teknologiske hjelpemidler som kan bidra til at personer med funksjonsnedsettelser får delta mer aktivt på ulike arenaer. Ny teknologi kan blant annet […]

En person med alvorlig og kronisk sykdom 

En person med alvorlig og/eller kronisk sykdom Søknad om helse- og omsorgstjenester I en søknad om helse- og omsorgstjenester kan du som bruker av bydelens tjenester selv beskrive dine utfordringer  Kreftkoordinator En kreftkoordinator har oversikt over relevante tilbud og tjenester der du bor. Kreftkoordinatoren hjelper deg med informasjon, råd og veiledning knyttet til diagnose, behandling, […]