Småbarnsstotring, stamming og taleflytvansker

I barnehagealder utvikles en rekke språkferdigheter, de lærer mange ord og kan etter hvert snakke i lange setninger. Barn i denne aktive utviklingsveksten kan lete etter ord og ha vansker med å formulere seg. De repeterer småord og kan ha korte opphold i talestrømmen, og dette er ikke uvanlig i denne fasen av utviklingen. Småbarnsstotring […]

Fonologiske vansker

Barn med fonologiske vansker har problemer med å tilegne seg lydsystemet i språket og deres uttale av språklyder er uforståelig for de som ikke kjenner barnet ekstra godt. Øvrige språklige ferdighetene som språkforståelse og grammatikk er aldersadekvate hos disse barna. Motorisk/artikulatorisk har ikke barna spesielle vansker med å produsere språklydene i forhold til forventet alder. […]

Språklyder

Å uttale språklyder «riktig» handler om å lærer seg språklydsystemet vi bruker i norsk og produsere de ulike språklydene. Hvor og hvordan i munnen lages språklydene?  Uttalested; hvor i munnen en lyd lages. Den kan lages foran, bak, oppe eller nede i munnen. Uttalemåte; hvordan lager vi lyden? Lyder lages med varierende kjeveåpning, lepperunding, smale […]

Språklig bevissthet

Å utvikle Språklig bevissthet betyr at barnet kan se bort fra språkets innhold, det vil si hva ordene betyr og reflektere over språkets form og funksjon. Barn fokusere på språkets formside når de lytter til hvordan ordene høres ut, istedenfor å tenke på hva de betyr. Uten språklig bevissthet vil ikke barn forstå spørsmål som […]

Talespråk-meny

Ressurser Skjema Nettsider Podcast Pedagogisk fagsenter Oslo standarder Barnehageloven Rammeplan for barnehagen Handlingsplan for et godt psykososialt barnehagemiljø

Talespråk-innhold

Barn må sikres at det legges til rette for at alle får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som et kommunikasjonsmiddel, som redskap for egne tanker og for å uttrykke egne meninger og følelser. Språket er en inngangsport til læring og erfaring og utvikles og fordypes i samspill. «Arbeid med omsorg, danning, lek, […]

Hjelpemidler og verktøy-meny

Ressurser Skjema Nettsider Podcast Pedagogisk fagsenter Oslo standarder Barnehageloven Rammeplan for barnehagen Handlingsplan for et godt psykososialt barnehagemiljø

Hjelpemidler og verktøy-innhold

Noen barn vil ha behov for hjelpemidler en kortere eller lengere periode.  Dette kan være hjelpemidler som er egenproduserte eller hjelpemidler man kan søke på gjennom hjelpemiddelsentralen. Hjelpemidler og tilrettelegging – NAV Hjelpemidler for kommunikasjon

Støttende kommunikasjon-meny

Ressurser Skjema Nettsider Podcast Pedagogisk fagsenter Oslo standarder Barnehageloven Rammeplan for barnehagen Handlingsplan for et godt psykososialt barnehagemiljø