Helsestasjon og skolehelsetjenestens fagsystem

Helsestasjon og skolehelsetjenestens fagsystem heter CGM. Det er et tilpasset journalsystem som brukes av helsesykepleiere, jordmødre, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer og leger tilknyttet tjenesten, og er et felles system for de samme tjenestene i hele Oslo. I selve systemet sendes også avtaler via SMS til brukerne. Systemet er også koblet opp mot SYSVAK, hvor alle vaksiner […]

Leke og språkmiljø-innhold

BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats) skal bidra til at barn, unge og familiene deres får nødvendig hjelp så tidlig som mulig. Dette gjelder særlig for familier det er knyttet bekymringer til. BTI er en organisasjonsmodell. Den er laget for å bedre samhandlingen mellom de ulike kommunale tjenestene som jobber med utsatte barn og unge.Modellen har tre […]

Samarbeid med masterstudenter

Avdelingen vår har ved flere anledninger samarbeidet med masterstudenter. Vi vet at det er en fin metode for en lærende organisasjon å utvikle evne- og vilje for endring og utvikling.

Psykisk helse-oppfølging

Psykisk helse-oppfølging er en ny-oppstartet målrettet lavterskeltilbud til den eldre befolkningen i bydel Nordstrand.Dette er en drop-in-tjeneste, og du kan derfor møte opp uten avtale. Du trenger heller ikke ringe inn på forhånd.Her kan du få rådgivning og samtale. Det vil arrangeres kurs og foredrag etter hvert som tjenesten utvikles.1 dag i uken, hver 14. […]

Lederskolen

Bydel Nordstrand har som mål å utvikle lederskap ved å ved å bygge innsikt og ferdigheter for å stå trygt i lederrollen. Bydelen startet et skreddersydd lederutviklingsprogram for ledere, hovedtillitsvalgte og hovedverneombudet. Lederskolen gjennomføres i løpet av tre år med ulike deler (illustrert i bilde). Skolen gjennomføres digitalt med blanding av teori og workshop. I […]