Offentlig ettersyn – detaljregulering – Lambertseterveien 23 og Oberst Rodes vei 39b

Circle K AS foreslår å omregulere Lambertseterveien 23 fra bensinstasjon til boliger. Detaljreguleringsplanen er nå på offentlig ettersyn. Bydelsutvalget skal behandle saken i møte 17. juni 2021. Du kan lese sakspapirene til saken på eInnsyn.no/kalender. Sakspapirene blir publisert på nettsiden ca. en uke i forkant av møtet. Bakgrunn for saken Circle K AS foreslår å omregulere […]