Frivillighetsmidler 2024

En gang i året lyses det ut midler for å legge til rette for frivillig aktivitet i bydelen. Bydelsutvalget har vedtatt at bydelen i 2024 skal dele ut 1 000 000 kroner til lag og foreninger som skaper aktivitet til glede for bydelens befolkning. Dette er en dobling av potten fra i fjor og vi […]

Tilskudd til deltakelse i fritidsaktivitet for barn og unge

Photo: Jeffrey F. Lin

Bydel Nordstrand lyser ut en ny tilskuddsordning som har til formål at flest mulig barn og unge, uavhengig av familiens økonomiske situasjon, skal få delta i organisert fritidsaktivitet. Målgruppen en barn og ungdom opp til 18 år som bor i Bydel Nordstrand hvor familien ikke har råd til å dekke utgiftene til deltakelse i fritidsaktivitet. […]

Aktivitetshelg for flyktninger 10/11 september

Bydelen har mottatt midler fra Oslo kommune for å arrangere aktivitetshelg for flyktninger i samarbeid med frivillige lag og foreninger. Vi ønsker alle lag og foreninger som vil være med å bidra med aktivitet denne helgen, velkommen til å delta. Dette er også en anledning til å vise frem sitt lag eller sin forening og […]

Tilskudd til aktiviteter for bedre psykisk helse i Bydel Nordstrand

Illustrasjonbilde inkluderende praksis

Til alle frivillige organisasjoner, lag og foreninger i bydel Nordstrand, Vi lyser nå ut et engangstilskuddsom har som mål å styrke og utløse frivillig innsats rettet mot psykisk helse i bydel Nordstrand. Tilskuddet er et engangstilskudd på totalt 544 000 kroner. Her finner du hele utlysningsteksten og lenke til søknadsskjema: https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/tilskudd-til-aktiviteter-for-bedre-psykisk-helse-i-bydel-nordstrand/?jkj Frist for å sende […]

Aktivitetskafé på Lambertseter

Bydelen åpner nå en aktivitetskafé for voksne i bydelen. Tilbudet vil være åpent hver onsdag fra 11.00 – 14.00. Aktivitetskafé arrangeres på Lambertseter fritidsklubb. Dette vil være en sosial møteplass i bydelen. Her er det tilrettelagt for at man kan spille bordtennis, dart, lese bøker eller slå av en prat med andre deltakere. Det vil […]

Informasjon om koronavaksinering med tredje dose i Bydel Nordstrand

Her er en oppdatering om vaksinering med tredje dose /oppfriskningsdose 01.02. Bydel Nordstrand tilbyr gratis koronavaksine til alle over 12 år som bor i Oslo og influensavaksine til risikogrupper. Bydelen har et vaksinetilbud for drop-in og et vaksinetilbud for timeavtaler: Drop-in vaksinering: Langbølgen 11, 1150 Oslo Tildelte vaksinetimer: Feltspatveien 13, 1155 Oslo  Vi har nok vaksiner […]

Informasjon om koronavaksinering med tredje dose i Bydel Nordstrand

Her er en oppdatering om vaksinering med tredje dose /oppfriskningsdose 28.01. Bydel Nordstrand tilbyr gratis koronavaksine til alle over 12 år som bor i Oslo og influensavaksine til risikogrupper. Bydelen har et vaksinetilbud for drop-in og et vaksinetilbud for timeavtaler: Drop-in vaksinering: Langbølgen 11, 1150 Oslo Tildelte vaksinetimer: Feltspatveien 13, 1155 Oslo  Vi har nok vaksiner […]

Informasjon om koronavaksinering med tredje dose i Bydel Nordstrand

Her er en oppdatering om vaksinering med tredje dose /oppfriskningsdose 20.01. Bydelen åpnet 06.01 et drop-in vaksineringstilbud i Langbølgen 11. All drop-in vaksinering foregår heretter på dette vaksinesenteret. Vaksinesenteret sitt drop-in tilbud i Langbølgen 11 åpner for vaksinering av alle over 18 år som er bosatt i Oslo. Vi har nok vaksiner og god kapasitet. […]

Informasjon om koronavaksinering med tredje dose i Bydel Nordstrand

Her er en oppdatering om vaksinering med tredje dose /oppfriskningsdose 13.01. Bydelen åpnet 06.01 et drop-in vaksineringstilbud i Langbølgen 11. All drop-in vaksinering foregår heretter på dette vaksinesenteret. Vaksinesenteret sitt drop-in tilbud i Langbølgen 11 åpner for vaksinering av alle over 18 år som er bosatt i Oslo. Vi har nok vaksiner, men begrenset med […]

Bydel Nordstrand lyser nå ut 1 million i frivillighetsmidler

En gang i året lyses det ut midler for å legge til rette for frivillig aktivitet i bydelen. Bydelsutvalget har vedtatt at bydelen i 2024 skal dele ut 1 000 000 kroner til lag og foreninger som skaper aktivitet til glede for bydelens befolkning. Dette er en dobling av potten fra i fjor og vi […]