Vi skal forske på sosial velferdsteknologi!

Sammen med forskere fra OsloMet skal Mestring og omsorg undersøke om kommunikasjonsverktøyet Komp kan bidra til økt trygghet og sosial kontakt for hjemmeboende eldre med hjelp fra hjemmetjenesten. Forskningsprosjektet har fått navnet “BoVEL: Bo lenger hjemme med sosial velferdsteknologi”. Målgruppen er personer bosatt i en av bydelene, som er eldre enn 66 år, hadde vedtak […]

Frivillighet

Frivillighet / Voluntary  Norsk English ArbeidsgivereEr du arbeidsgiver og har behov for nye ansatte eller ønsker å bidra med språkarbeidstrening på arbeidsplassen, kan du kontakte oss på mobilnr 41373684 eller epost sine.sejrup.arntsen@nav.no FrivillighetBydelens organisasjoner, lag og foreninger har et stort engasjement for å bidra til at flyktningene som kommer til vår bydel skal oppleve en […]

Tilskudd til inkludering av barn og unge 2023

barnehjernevernet

Bufdir vil informere søkere og søkerorganisasjoner om at tilskuddsordningen “Tilskudd til inkludering av barn og unge” nå er kunngjort for 2023 og at søknadsskjemaet er publisert. Under følger mer informasjon om søknadsordningen. Selve utlysningen finner dere HER. Søknadsfristen for 2023 er 18. november 2022  Det anbefales at alle leser den nye forskriften og veilederen nøye. Den nye forskriften om tilskudd […]

Språklyder

Å uttale språklyder «riktig» handler om å lærer seg språklydsystemet vi bruker i norsk og produsere de ulike språklydene. Hvor og hvordan i munnen lages språklydene?  Uttalested; hvor i munnen en lyd lages. Den kan lages foran, bak, oppe eller nede i munnen. Uttalemåte; hvordan lager vi lyden? Lyder lages med varierende kjeveåpning, lepperunding, smale […]

Ungdomsrådets fjerde kafédialog vel gjennomført

Onsdag 3. november 2021 gjennomførte Nordstrand Ungdomsråd (NUR) sin fjerde kafédialog, der ungdom fra hele bydelen ble invitert med inn for å si sin mening. 22 ungdom representert fra 5 ulike ungdoms- og videregående skoler deltok.   NUR består av ni ungdommer fra ulike deler av bydelen, og møtes syv ganger i året for å diskutere politiske saker som er relevante for ungdom, behandle […]

Talespråk-meny

Ressurser Skjema Nettsider Podcast Pedagogisk fagsenter Oslo standarder Barnehageloven Rammeplan for barnehagen Handlingsplan for et godt psykososialt barnehagemiljø

Talespråk-innhold

Barn må sikres at det legges til rette for at alle får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som et kommunikasjonsmiddel, som redskap for egne tanker og for å uttrykke egne meninger og følelser. Språket er en inngangsport til læring og erfaring og utvikles og fordypes i samspill. «Arbeid med omsorg, danning, lek, […]

Hjelpemidler og verktøy-meny

Ressurser Skjema Nettsider Podcast Pedagogisk fagsenter Oslo standarder Barnehageloven Rammeplan for barnehagen Handlingsplan for et godt psykososialt barnehagemiljø

Hjelpemidler og verktøy-innhold

Noen barn vil ha behov for hjelpemidler en kortere eller lengere periode.  Dette kan være hjelpemidler som er egenproduserte eller hjelpemidler man kan søke på gjennom hjelpemiddelsentralen. Hjelpemidler og tilrettelegging – NAV Hjelpemidler for kommunikasjon