Tilskudd til inkludering av barn og unge 2023

barnehjernevernet

Bufdir vil informere søkere og søkerorganisasjoner om at tilskuddsordningen “Tilskudd til inkludering av barn og unge” nå er kunngjort for 2023 og at søknadsskjemaet er publisert. Under følger mer informasjon om søknadsordningen. Selve utlysningen finner dere HER. Søknadsfristen for 2023 er 18. november 2022  Det anbefales at alle leser den nye forskriften og veilederen nøye. Den nye forskriften om tilskudd […]

Ungdomsrådets fjerde kafédialog vel gjennomført

Onsdag 3. november 2021 gjennomførte Nordstrand Ungdomsråd (NUR) sin fjerde kafédialog, der ungdom fra hele bydelen ble invitert med inn for å si sin mening. 22 ungdom representert fra 5 ulike ungdoms- og videregående skoler deltok.   NUR består av ni ungdommer fra ulike deler av bydelen, og møtes syv ganger i året for å diskutere politiske saker som er relevante for ungdom, behandle […]