Mulighet til å søke om grønne midler 2022

Kort om tilskuddet Bydel Nordstrand deler i 2022 ut 300 000 kroner i grønne midler for å støtte nærmiljøtiltak og stimulere til aktiviteter som fremmer økt miljøengasjement og bærekraftig utvikling i bydelen. Alle kan søke om tilskudd til klima- og miljøtiltak. Det gis som hovedregel ikke tilskudd til: Honorarer, lønn og regulær drift av organisasjoner. […]

Innspill fra Bydel Nordstrand til arbeidet med å vurdere og prioritere mindre fysiske trafikksikkerhetstiltak for 2022

Bymiljøetaten har bedt bydelene om å samle innspill fra skoler/FAU og innbyggere og sende konkrete innspill til arbeidet med å vurdere og prioritere mindre fysiske trafikksikkerhetstiltak for 2022. Bydelsutvalget skal behandle saken i møte torsdag 28. oktober 2021 (sak 94/2021). Du kan lese sakspapirene til saken på eInnsyn.no/kalender. Om høring i bydelen og mottatte innspill Bydel […]

Ønsker du å holde innlegg i åpen halvtime i et politisk møte i bydelen?

I oktober skal det avholdes møter i politiske komiteer og utvalg i bydelen: Møte i komite for barn, ungdom og kultur 19. oktober kl. 19.00 Møte i komite for helse og sosial 19. oktober kl. 19.00 Møte i komite for byutvikling, miljø og samferdsel 19. oktober kl. 19.00 Møte i bydelsutvalget 28. oktober kl. 19.00 […]

Ønsker du å holde innlegg i åpen halvtime i bydelsutvalget?

banner- møtehammer

Torsdag 9. september kl. 19.00 skal det avholdes møte i Nordstrand bydelsutvalg. Møtet innledes med åpen halvtime. Alle medlemmene i bydelsutvalget deltar i møtet gjennom en digital plattform. Vi tilrettelegger i denne løsningen for deg som ønsker å holde et innlegg i åpen halvtime i bydelsutvalget ved at du sender en e-post til oss i […]

Ønsker du å holde innlegg i åpen halvtime i et politisk møte i bydelen?

banner- møtehammer

I juni skal det avholdes møter i politiske komiteer og utvalg i bydelen: Møte i komite for barn, ungdom og kultur 8. juni kl. 19.00 Møte i komite for helse og sosial 8. juni kl. 19.00 Møte i komite for byutvikling, miljø og samferdsel 8. juni kl. 19.00 Møte i bydelsutvalget 17. juni kl. 19.00 […]

Møte i Nordstrand bydelsutvalg 6. mai

Møtet i Nordstrand bydelsutvalg streames på facebooksiden til Bydel Nordstrand, og starter kl. 19.00 torsdag 6. mai. Alle medlemmene deltar i møtene gjennom en digital plattform for å unngå og samles i samme rom. Vi tilrettelegger i denne løsningen for deg som ønsker å komme med innlegg til åpen halvtime i møtene ved at du sender […]

Varsel om oppstart av detaljregulering for Holtet trikkebase

Sporveien har varslet om oppstart av detaljregulering for Holtet trikkebase. Bydelsutvalget skal behandle saken i møte 6. mai 2021. Du kan lese sakspapirene til saken på eInnsyn.no/kalender. Sakspapirene blir publisert på nettsiden ca. en uke i forkant av møtet. Bakgrunn for saken I varselet om oppstart gis det følgende beskrivelse av bakgrunn for saken: Trikkene må […]

Møte i Nordstrand bydelsutvalg 25. mars

banner- møtehammer

Møtet i Nordstrand bydelsutvalg streames på facebooksiden til Bydel Nordstrand, og starter kl. 19.00 torsdag 25. mars. Alle medlemmene deltar i møtene gjennom en digital plattform for å unngå og samles i samme rom. Vi tilrettelegger i denne løsningen for deg som ønsker å komme med innlegg til åpen halvtime i møtene ved at du […]