Stafettlogg-meny

Verktøykasse Ressurser Skjema Rutiner Veiledere   Metoder URO Barnehjernevernet Robuste fagfolk Kontakt oss Telefon: E-post: Adresse:

Stafettlogg

Hva?Stafettloggen er et digitalt samhandlingsverktøy i BTI, som gir bedre oversikt når flere tjenester samarbeider for å hjelpe barn/familier. Hvorfor?Stafettloggen skal bidra til enklere samhandling mellom hjemmet og barnehagen/skolen eller når det skal samarbeides med flere fagpersoner i tillegg. Stafettloggen gir en oversikt over hvilke utfordringer det skal jobbes sammen om, for å løse og […]

Robuste fagfolk-meny

Verktøykasse Ressurser Skjema Rutiner Veiledere   Metoder URO Barnehjernevernet Stafettlogg Kontakt oss Telefon: E-post: Adresse:

Robuste fagfolk

Hva?Robuste fagfolk skal bidra til at barn og familier får gode utviklingsmuligheter, og får den hjelp og støtte de er i behov av så tidlig som mulig. Robuste fagfolk og Barnehjernevernets formål er å heve kompetansen til alle tjenester som jobber med barn og unge i Oslo kommune, med et fokus på at barn og […]

Barnehjernevernet-meny

Verktøykasse Ressurser Skjema Rutiner Veiledere   Metoder URO Robuste fagfolk Stafettlogg Kontakt oss Telefon: E-post: Adresse:

Barnehjernevernet

Hva?Barnehjernevernet er Oslo kommunes satsing for å forebygge, avdekke og hjelpe barn som er utsatt omsorgssvikt, vold og/eller seksuelle overgrep. Barnehjernevernet og Robuste fagfolk skal bidra til at barn og familier får gode utviklingsmuligheter, og får den hjelp og støtte de er i behov av så tidlig som mulig. Barnehjernevernets barnesyn og verdigrunnlag står sentralt […]

Ljan Alpint mottar bydelsprisen 2020

Styreleder Karl Audun Lad og styremedlem Trine Mette Swanson mottok på vegne av Ljan Alpinklubb Bydelsprisen for 2020.  Tilstede for å overreke prisen var Bydelsutvalgsleder Knut Falchenberg og leder i Barn-, Ungdom- og Kulturkomiteen Olav Persson Ranes. Bydelsprisen er en anerkjennelse til enkeltpersoner, lag eller foreninger i Bydel Nordstrand som: over tid har arbeidet for […]

Bydelspraten – Fritidsklubben på Lambertseter

I ukens utgave av bydelspraten møter Elisabeth Beck og Abid Al Barkane fra fritidsklubben på Lambertseter med Bydelsdirektør Tore M. Andresen og Christoffer Holseter. De tar en gjennomgang av hva fritidsklubben er, og hvordan den jobber med og for ungdom i bydelen.Bli med på en reise inn i ungdomsarbeid i koronatider!