Bydelen har mottatt midler fra Oslo kommune for å arrangere aktivitetshelg for flyktninger i samarbeid med frivillige lag og foreninger.

Vi ønsker alle lag og foreninger som vil være med å bidra med aktivitet denne helgen, velkommen til å delta. Dette er også en anledning til å vise frem sitt lag eller sin forening og på den måten rekruttere nye deltakere og frivillige.  

Vi arrangerer to forberedelsesmøter: Det første er 11. august kl. 14:30 – 16:00. Det andre forberedelsesmøte er 23. august kl. 14:30 – 16:00. Begge møtene vil foregå i Aktivitetshuset i  Feltspatveien 13. Hvis du ikke har anledning til å delta på møtene, men likevel vil bidra med aktivitet, eller har andre spørsmål, ta kontakt med undertegnede eller camilla.dypbukt@bns.oslo.kommune.no