I ukens utgave av Bydelspraten snakker Christoffer Holseter med NAV-sjef Hanne Sommerfelt om hvordan NAV møter brukerne og bidrar til å skape mening mestring og mot.