Høring om navnsetting av plass ved Nordseter gård

Bydel Nordstrand har mottatt henvendelse fra Søndre Aker Historielag som foreslår å navnsette en plass ved Nordseter gård etter Samuel Steinmann. Plassen som er foreslått navnsatt er avmerket på kartet. Søndre Aker Historielag foreslår å navnsette plassen Samuel Steinmanns plass. Bakgrunnsinformasjon Samuel Steinmann var født 24.08.1923 og døde 01.05.2015. Han vokste opp på Nordstrand og […]