Bymiljøetaten ber om innspill til prioriteringsprosessen for trafikksikkerhetstiltak 2024 – Bydel Nordstrand

Bydelen har mottatt en henvendelse fra Bymiljøetaten der bydelen bes om å samle inn innspill til prioriteringsprosessen for trafikksikkerhetstiltak 2024. Bymiljøetaten ønsker en kortfattet beskrivelse av trafikksikkerhetsutfordringen, inkludert nøyaktig adresse/punkt utfordringen gjelder. Det er ikke nødvendig å komme med forslag til hva som kan være egnet tiltak, det vil Bymiljøetaten gjøre ut fra beskrivelsen. Det […]