Behov for utleieboliger til flyktninger, og påmelding til informasjonsmøte

Bydel Nordstrand skal bosette 195 flyktninger i år, hvorav 115 er nå bosatt. Vi har høstet mange erfaringer fra bosettingen i vår, og har rigget oss godt å kunne ta imot de resterende 80 flyktningene som skal bosettes i 2022. For at bydelen skal lykkes med bosettingen trenger vi tilgang på utleieboliger. Hvis du selv […]