Tilskudd til aktiviteter for bedre psykisk helse i Bydel Nordstrand

Illustrasjonbilde inkluderende praksis

Til alle frivillige organisasjoner, lag og foreninger i bydel Nordstrand, Vi lyser nå ut et engangstilskuddsom har som mål å styrke og utløse frivillig innsats rettet mot psykisk helse i bydel Nordstrand. Tilskuddet er et engangstilskudd på totalt 544 000 kroner. Her finner du hele utlysningsteksten og lenke til søknadsskjema: https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/tilskudd-til-aktiviteter-for-bedre-psykisk-helse-i-bydel-nordstrand/?jkj Frist for å sende […]