Høring – Aldersvennlig Oslo. Leve hele livet

Byrådsavdelingen for Helse, eldre og innbyggertjenester har sendt Aldersvennlig Oslo – Leve hele livet på høring. Bydelsutvalget skal behandle saken i møte 17. juni 2021. Du kan lese sakspapirene til saken på eInnsyn.no/kalender. Sakspapirene blir publisert på nettsiden ca. en uke i forkant av møtet. Bakgrunn for saken Byrådet skal høsten 2021 legge frem en sak […]

Barnehage-podcast

Tidligvakt – podcast Barnehageprat- podcast Barnehagemegafonen – podcast Barnehagemiljø – podcast Mellomrommet Perspektiver på barnehagefaglige fenomener