Status for koronavirus og vaksinasjon 27/5

Det ble i går påvist 57 nye smittetilfeller i Oslo og 2 nye smittetilfeller i bydelen. Det er nå 34 personer som er i isolasjon i bydelen på grunn av en aktiv covid-19 infeksjon. Samtidig er 127 personer i karantene som en følge av at de er nærkontakter. Antall smittede per 100 000 innbygger i […]

Stafettlogg-meny

Verktøykasse Ressurser Skjema Rutiner Veiledere   Metoder URO Barnehjernevernet Robuste fagfolk Kontakt oss Telefon: E-post: Adresse:

Stafettlogg

Hva?Stafettloggen er et digitalt samhandlingsverktøy i BTI, som gir bedre oversikt når flere tjenester samarbeider for å hjelpe barn/familier. Hvorfor?Stafettloggen skal bidra til enklere samhandling mellom hjemmet og barnehagen/skolen eller når det skal samarbeides med flere fagpersoner i tillegg. Stafettloggen gir en oversikt over hvilke utfordringer det skal jobbes sammen om, for å løse og […]

Robuste fagfolk-meny

Verktøykasse Ressurser Skjema Rutiner Veiledere   Metoder URO Barnehjernevernet Stafettlogg Kontakt oss Telefon: E-post: Adresse:

Robuste fagfolk

Hva?Robuste fagfolk skal bidra til at barn og familier får gode utviklingsmuligheter, og får den hjelp og støtte de er i behov av så tidlig som mulig. Robuste fagfolk og Barnehjernevernets formål er å heve kompetansen til alle tjenester som jobber med barn og unge i Oslo kommune, med et fokus på at barn og […]

Barnehjernevernet-meny

Verktøykasse Ressurser Skjema Rutiner Veiledere   Metoder URO Robuste fagfolk Stafettlogg Kontakt oss Telefon: E-post: Adresse:

Barnehjernevernet

Hva?Barnehjernevernet er Oslo kommunes satsing for å forebygge, avdekke og hjelpe barn som er utsatt omsorgssvikt, vold og/eller seksuelle overgrep. Barnehjernevernet og Robuste fagfolk skal bidra til at barn og familier får gode utviklingsmuligheter, og får den hjelp og støtte de er i behov av så tidlig som mulig. Barnehjernevernets barnesyn og verdigrunnlag står sentralt […]

URO

Hva? I 2010 ble det bestemt i Bydelsutvalget at det skulle satses på en metode innenfor tidlig innsats. Det ble opprettet et samarbeid med professor Tom Arnkil, fra Institutt for helse og velferd i Helsingfors. Han hadde utarbeidet en dialogisk og nettverksbasert metode, Uro.  URO er et verktøy og en metode for hvordan vi skal […]

URO-meny

Verktøykasse Ressurser Skjema Rutiner Veiledere   Metoder Barnehjernevernet Robuste fagfolk Stafettlogg Kontakt oss Telefon: E-post: Adresse:

Ønsker du å holde innlegg i åpen halvtime i et politisk møte i bydelen?

banner- møtehammer

I juni skal det avholdes møter i politiske komiteer og utvalg i bydelen: Møte i komite for barn, ungdom og kultur 8. juni kl. 19.00 Møte i komite for helse og sosial 8. juni kl. 19.00 Møte i komite for byutvikling, miljø og samferdsel 8. juni kl. 19.00 Møte i bydelsutvalget 17. juni kl. 19.00 […]