Ljan Alpint mottar bydelsprisen 2020

Styreleder Karl Audun Lad og styremedlem Trine Mette Swanson mottok på vegne av Ljan Alpinklubb Bydelsprisen for 2020.  Tilstede for å overreke prisen var Bydelsutvalgsleder Knut Falchenberg og leder i Barn-, Ungdom- og Kulturkomiteen Olav Persson Ranes. Bydelsprisen er en anerkjennelse til enkeltpersoner, lag eller foreninger i Bydel Nordstrand som: over tid har arbeidet for […]

Utvikling i Bydel Nordstrand – Spillbasert opplæring

Jurist Asgeir Grongstad tar med seg Spesialkonsulent Hayat Akhsay, HR-rådgiver Urszula Sokolowska og Frank Gøran Johnsen fra avdeling tilrettelagte tjenester og psykisk helse for å snakke om bydelens prosjekt med spillbasert opplæring. Prosjektet tar utgangspunkt i en app som ansatte kan bruke for å gjennomgå realistiske simuleringer av deres arbeidssituasjon. De kan her opptjene poeng […]

#18 Seniorsentrene i Bydel Nordstrand

I denne utgaven av bydelspraten tar Bydelsdirektør Tore M. Andresen med seg Charlotte Shaller og Madeleine Bergan i fra avdeling Mestring og omsorg for å snakke om seniorsentrene i Bydel Nordstrand. Vi får bli med rundt til seniorsentrene og snakke med senterlederne, og får også høre i fra Aasmund Steenstrup som forteller hvordan det er […]

Status for koronavirus og vaksinasjon 12/5

Det ble i går påvist 86 nye smittetilfeller i Oslo og 5 nye smittetilfeller i bydelen. Det er nå 49 personer som er i isolasjon i bydelen på grunn av en aktiv covid-19 infeksjon. Samtidig er 194 personer i karantene som en følge av at de er nærkontakter. Antall smittede per 100 000 innbygger i […]